Eskilstuna Karateklubb

Årsmöte 26/3

Stäng fönstret!

Årsmöte Eskilstuna Karateklubb 2023

Vi bjuder in alla medlemmar till klubbens årsmöte.

Datum: 26 mars 2023
Tid: 16.00
Plats: möteslokalen Astrakan i Munktellarenan
Anmälan: senast den 19 mars till e-postadress info@karateklubben.com

Agenda årsmöte Eskilstuna Karateklubb

 1. Öppnande av mötet.
 2. Fastställde av röstlängd
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
 4. Årsmötets behöriga utlystande
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Förvaltningsberättelse
 7. Revisionsberättelsen
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Beslut om medlemsavgifterna
 10. Förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 11. Förslag till budget för det kommande räkenskapsåret.
 12. Propositioner från styrelsen
 13. Inkomna motioner
 14. Val av:
  1. Ordförande för en tid av 2 år
  2. Två ledamöter för en tid av 2 år
  3. En ledamot för en tid av 1 år
  4. Suppelant för en tid av 1 år
  5. Revisor för en tid av 1 år
  6. Valberedning för en tid av 1 år, varav en ordförande
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning avmötet

Stäng fönstret!

Om Eskilstuna Karateklubb | Site Map | Kontakta oss | ©2006 Eskilstuna Karateklubb